Address:
    Południowa 25B/lok.324,
    71-001 Szczecin

    Telephone